Activități extrașcolare 2022-2023

Calendare Activități Educative

Anunțuri și informări de specialitate

Program național „Școala altfel”

Programul național „Săptămâna verde”

CAEJ 2023

CAEN/CAER 2023

Documente necesare întocmirii dosarului pentru organizarea excursiilor școlare

Anunţuri şi informări de specialitate: