Management Resurse Umane

Deschide

Dezvoltarea Resursei Umane

Deschide

Informări pentru învățământul preuniversitar

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect:

 • Metodologie de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2024 – 2025, a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației

 • Anexă

Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail consultari.publice@edu.gov.ro

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar (și a calendarului de înscriere) pentru anul şcolar 2024 – 2025.

► Calendarul este parte integrantă a documentului supus consultării publice. 

Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail consultari.publice@edu.gov.ro

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor antepreșcolari și preșcolari în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în serviciile de educație timpurie complementare.

Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail viorica.preda@edu.gov.ro

Faptele de violență verbală, fizică, psihologică – bullying, emoţională, sexuală, socială, culturală, cibernetică, cât şi orice alte activităţi sau comportamente care pot pune în pericol sănătatea sau integritatea beneficiarilor primari şi a personalului din învăţământ, sunt gestionate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar conform Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și a personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate, în mediul școlar și a suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar (aprobată prin ordinul de ministru nr. 6.235/2023)

Procedura reglementează modalitățile de lucru, regulile aplicabile și responsabilitățile persoanelor implicate în managementul interinstituțional şi multidisciplinar al:

 1. cazurilor de violență ușoară între antepreșcolari/preșcolari/elevi, săvârșită în mediul școlar || descarcă schema de management

 2. cazurilor de violență gravă între preșcolari/elevi, săvârșită în mediul școlar || descarcă schema de management

 3. cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, săvârșită de membri ai personalului unității de învățământ, în mediul școlar || descarcă schema de management

 4. cazurilor de violență asupra personalului unității de învățământ, săvârșită de elevi, în mediul școlar || descarcă schema de management

 5. suspiciunilor de violență comisă asupra copilului în afara mediului școlar || descarcă schema de management

 6. cazurilor de suspiciune de consum de substanțe psihoactive în rândul elevilor || descarcă schema de management

 7. cazurilor de suspiciune de port sau folosire, fără drept, de obiecte periculoase sau suspiciunea săvârșirii, de către elevi, a unei infracțiuni în mediul școlar || descarcă schema de management

Cazurile de violență pot fi raportate:

 • de elevi, părinți sau cadre didactice;

 • verbal sau în scris;

 • oricărui membru al personalului școlii;

 • confidențial, prin mesaje la cutia cu sesizări/alte mijloace puse la dispoziție de școală.

Personalul școlii protejează elevii și părinții care raportează fapte de violență împotriva oricărei forme de discriminare sau răzbunare din partea celorlalți.

Vezi procedura completă

Știri și noutăți

Sãptãmâna „Verde”

Sãptãmâna „Altfel”

Comunicate de presă Ministerul Educației

Întrebări frecvente și răspunsuri destinate beneficiarilor apelului PNRR „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”

Această campanie se desfășoară în cadrul proiectului E.T.I.C – Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate, Cod SMIS 2014+: 128215, cofinanțat din Fondul   Social European prin programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Campania „Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate”

Educația timpurie este esențială pentru a construi baze solide pentru viitor! Cu educația timpurie începe totul, iar educatorii sunt primele cadre didactice pe care le întâlnesc copiii.
Educația timpurie nu se referă doar la învățarea literelor și a cifrelor, ci și la dezvoltarea abilităților sociale, emoționale și creative. Trebuie să acordăm copiilor noștri timp și atenție, să îi încurajăm să exploreze ce îi înconjoară și să îi sprijinim în călătoria lor spre cunoaștere.

Concurs Directori

Sesiunea iunie-octombrie 2022

ISJ Vrancea anunță concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

Titularizare

Activități de mobilitate personal didactic

ELEVI REFUGIAȚI DIN UCRAINA СТУДЕНТІ-БІЖЕНЦІ З УКРАЇНИ

Procedura de înscriere ca audienți la cursurile unităților de învățământ a minorilor care provin din Ucraina

Порядок зарахування слухачами на курси навчальних закладів для неповнолітніх з України