Management Resurse Umane

Deschide

Dezvoltarea Resursei Umane

Deschide

Înscrierea copiilor antepreşcolari şi preşcolari în anul şcolar 2024-2025

Deschide

Înscriere în învățământul primar în anul școlar 2024-2025

Deschide

Admiterea în învățământul liceal, profesional și dual în anul școlar 2024-2025

Deschide

Management Resurse Umane

Deschide

Dezvoltarea Resursei Umane

Deschide

Informări pentru învățământul preuniversitar

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), lansează în consultare publică, în perioada 11 – 25 iulie, Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte „Program național de leadership și management educațional”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15: Educație.

Ghidul solicitantului stabilește condițiile privind depunerea de proiecte în vederea îndeplinirii investiției 18 din PNRR, Programul de formare și îndrumare pentru managerii și inspectorii școlari.

Documentele supuse consultării sunt disponibile mai jos:

Obiectivul apelului: dezvoltarea unor programe de formare și îndrumare pentru directori și inspectori, precum și pentru personalul conex, în vederea profesionalizării managementului educațional.

Programele de formare vor fi dezvoltate pe baza recomandărilor formulate de experții care au efectuat analiza guvernanței sistemului de educație (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică și Banca Mondială), precum și în baza bunelor practici europene.

În procesul de formare vor fi incluși cel puțin 10.000 de directori și inspectori școlari, precum și alte categorii de personal conex, în vederea dezvoltării competențelor ce vizează leadershipul și managementul instituțional, financiar și de resurse umane, precum și pentru a aprofunda aspectele legate de administrație și de legislație în aceste domenii.

Scopul final îl reprezintă dezvoltarea capacității instituției/unității de învățământ pe care o conduc de a îmbunătăți performanțelor elevilor.

Alocarea financiară totală a apelului de proiecte este de 15 milioane de euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR.

Observațiile și recomandările pot fi trimise pe adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro în perioada anterior menționată.

Potrivit Procedurii de selecție a membrilor Comisiei Naționale de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), aprobată prin ordinul ministrului nr. 4.616/05.06.2024, membrii desemnați în comitetele de selecție au avut obligația să analizeze candidaturile depuse pe platforma brainmap și să înainteze ministrului Educației o listă cuprinzând propunerile pentru componența comisiilor de specialitate CNATDCU.

În urma finalizării procedurii de evaluare a candidaturilor, desfășurată în perioada 10.06.2024 – 19.06.2024, comitetele de selecție au înaintat propunerile pentru constituirea comisiilor de specialitate ale CNATDCU.

Listele ce conțin propunerile comitetelor de selecție sunt disponibile mai jos și sunt supuse consultării publice.

Durata consultării publice: 30 de zile.

În acest interval orice persoană fizică sau juridică are posibilitatea să transmită eventuale observații și sesizări argumentate privind persoanele propuse pe adresa de e-mail dgis@edu.gov.ro.

Materiale informative: 

Faptele de violență verbală, fizică, psihologică – bullying, emoţională, sexuală, socială, culturală, cibernetică, cât şi orice alte activităţi sau comportamente care pot pune în pericol sănătatea sau integritatea beneficiarilor primari şi a personalului din învăţământ, sunt gestionate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar conform Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și a personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate, în mediul școlar și a suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar (aprobată prin ordinul de ministru nr. 6.235/2023)

Procedura reglementează modalitățile de lucru, regulile aplicabile și responsabilitățile persoanelor implicate în managementul interinstituțional şi multidisciplinar al:

 1. cazurilor de violență ușoară între antepreșcolari/preșcolari/elevi, săvârșită în mediul școlar || descarcă schema de management

 2. cazurilor de violență gravă între preșcolari/elevi, săvârșită în mediul școlar || descarcă schema de management

 3. cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, săvârșită de membri ai personalului unității de învățământ, în mediul școlar || descarcă schema de management

 4. cazurilor de violență asupra personalului unității de învățământ, săvârșită de elevi, în mediul școlar || descarcă schema de management

 5. suspiciunilor de violență comisă asupra copilului în afara mediului școlar || descarcă schema de management

 6. cazurilor de suspiciune de consum de substanțe psihoactive în rândul elevilor || descarcă schema de management

 7. cazurilor de suspiciune de port sau folosire, fără drept, de obiecte periculoase sau suspiciunea săvârșirii, de către elevi, a unei infracțiuni în mediul școlar || descarcă schema de management

Cazurile de violență pot fi raportate:

 • de elevi, părinți sau cadre didactice;

 • verbal sau în scris;

 • oricărui membru al personalului școlii;

 • confidențial, prin mesaje la cutia cu sesizări/alte mijloace puse la dispoziție de școală.

Personalul școlii protejează elevii și părinții care raportează fapte de violență împotriva oricărei forme de discriminare sau răzbunare din partea celorlalți.

Vezi procedura completă

Știri și noutăți

 • Legislație

 • Structură an școlar

 • Structură an școlar 2023-2024

 • Newsletter

 • Sãptãmâna „Verde”

  Sãptãmâna „Altfel”

  Comunicate de presă Ministerul Educației

  Întrebări frecvente și răspunsuri destinate beneficiarilor apelului PNRR „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”

  Această campanie se desfășoară în cadrul proiectului E.T.I.C – Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate, Cod SMIS 2014+: 128215, cofinanțat din Fondul   Social European prin programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

  Campania „Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate”

  Educația timpurie este esențială pentru a construi baze solide pentru viitor! Cu educația timpurie începe totul, iar educatorii sunt primele cadre didactice pe care le întâlnesc copiii.
  Educația timpurie nu se referă doar la învățarea literelor și a cifrelor, ci și la dezvoltarea abilităților sociale, emoționale și creative. Trebuie să acordăm copiilor noștri timp și atenție, să îi încurajăm să exploreze ce îi înconjoară și să îi sprijinim în călătoria lor spre cunoaștere.

  Concurs Directori

  Sesiunea iunie-octombrie 2022

  ISJ Vrancea anunță concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

  Titularizare

  Activități de mobilitate personal didactic

  ELEVI REFUGIAȚI DIN UCRAINA СТУДЕНТІ-БІЖЕНЦІ З УКРАЇНИ

  Procedura de înscriere ca audienți la cursurile unităților de învățământ a minorilor care provin din Ucraina

  Порядок зарахування слухачами на курси навчальних закладів для неповнолітніх з України