Concurs național 2023-2024

 • Rezultatele înainte de contestații la concursul național de titularizare- sesiunea 2021
 • Cerere contestație tituarizare 2021
 • Anunț privind depunerea contestațiilor pentru concursul de titularizare 2021
 • Rezultate candidați care au susținut proba scrisă în alte județe și au optat pentru repartizarea in județul vrancea
 • Lista candidaților înscriși la concursul național de titularizare 2021
 • Repartizarea pe săli a candidaților înscriși la concursul național de titularizare 2021
 • Procedura privind desfășurarea probei scrise din cadrul concursului național de titularizare 2021
 • Candidați înscriși la concursul național de titularizare 2021 care nu au fișa validată pentru că nu au completat dosarul cu documentele de absolvire
 • În atenția candidaților înscriși la concursul național de titularizare 2021
 • Extras Centralizator 2021
 • Programa_titu_A_Educatie_fizica
 • Precizări privind validarea fișelor de înscriere la concursul național de titularizare
 • Fișe de înscriere la concursul național de ocupare a posturilor, sesiunea 2021
 • Anunț – programul pentru primirea dosarelor de înscriere la concursul național de titularizare 2021
 • Precizări privind depunerea dosarelor în perioada 11-17 mai 2021
 • Anunț – adeverință medicală
 • Anunț – dovadă vechime învățământ
 • Cerere – concurs titularizare 2021
 • Fișa de înscriere la concursul național de titularizare-2021
 • Declaratie pe propria raspundere
 • Cerere solicitare repartizare și în alt județ
 • Anexele 4-12–Probe practice_probe orale_inspecții la clasa
 • Discipline de examen
 • Extras – Calendar Concurs titularizare 2021
 • Extras Metodologie – Avize,atestate necesare
 • Extras Metodologie – Calculul mediei de departajare
 • Extras Metodologie – Modul psihopedagogic
 • Specializari care nu necesită atestat de învățământ special pentru ocuparea posturilor din învățământul special
 • Extras Metodologie – Specializari invatamant special
 • Extras Metodologie – concurs titularizare 2021
 • Programe valabile pentru concursul național de titularizare 2021
  • 0_Centralizator 2021 cultura generală
  • 1_Centralizator 2021 cultura generala
  • 2_Centralizator 2021 cultura generala
  • 3_Centralizator 2021 cultura generala
  • 4_Centralizator 2021 cultura generala
  • 5_Centralizator 2021 învatamant special
  • 6_Centralizator 2021 discipline tehnologice
  • 7_Centralizator 2021 instuire practica
  • 8_Centralizator 2021 palate și cluburi
  • 9_Centralizator 2021 palate și cluburi
 • Procedura depunerii online a dosarelor de înscriere pentru concursul național de titularizare 2021
 • Lista candidaților înscriși la concursul național de titularizare 2021
 • Repartizarea pe săli a candidaților înscriși la concursul național de titularizare 2021
 • Candidați înscriși la concursul național de titularizare 2021 care nu au fișa validată pentru că nu au completat dosarul cu documentele de absolvire
 • ANUNT– program sedinta de repartizare 03 septembrie 2020
 • Lista posturi 25 august 2020
 • ANUNT- program sedinta publică 26 – august 2020
 • Lista posturilor didactice la 21.08.2020
 • ANUNT– program ședință publică detașare la cerere prin concurs specific 24 august 2020
 • ANUNT– program sedinta publica 20 august 2019 detasare la cerere prin continuitate si detasare la cerere prin concurs de titularizare sesiunea 2020
 • ANUNT– program sedinta publica repartizare 20-21 august 2020 candidati cu media cel putin 7 la titularizare 2020
 • ANUNȚ – ședinte de repartizare/etape de ocupare în perioada 18-25 august 2020
 • ANUNȚ-ședintă 14 august 2020
 • ANUNȚ – ședintă de repartizare posturi perioadă nedeterminată -13 august 2020
 • Lista posturilor titularizabile disponibile pentru ședința din 13 august 2020
 • ANUNȚ – ședința de repartizare a angajaților pe perioada viabilității postului care au participat la proba scrisă a concursului național – sesiunea 2020
 • REZULTATELE FINALE – proba scrisă a concursului național – sesiunea 2020
 • IMPORTANT! – Adresa MEC nr 33134/06.08.2020 cu privire la repartizarea cadrelor didactice care solicită transferul în alt județ decât cel în care au susținut proba scrisă
 • Anunt pentru cadrele didactice care solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante în alt judet sau în municipiul Bucuresti, diferit de cel în care au sustinut proba scrisă
 • REZULTATELE INIȚIALE – proba scrisă a concursului național – sesiunea 2020
 • Model CONTESTAȚIE – Concurs național 2020
 • CERERE – solicitare participare la şedinţa de repartizare în alt judeţ, diferit de cel în care a fost susţinută proba scrisă din 29 iulie 2020
 • INSTIINŢARE-TIP – privind participarea la şedinţele de repartizare în alt judeţ, diferit de cel în care am susţinut proba scrisă în sesiunea 2020
 • Subiecte si bareme
 • ANUNȚ– modificare oră de începere a probei scrise la concursul național – 29.07.2020
 • Repartizarea candidaților pe săli în Centrul de examen nr. 1 – Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” – Focșani
 • LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI NAȚIONAL – sesiunea 2020 – actualizare: 22.07.2020
 • Trasee marcate pentru accesul în sălile de concurs.
 • LISTA CANDIDAŢILOR ANGAJAŢI PE PERIOADA VIABILITĂŢII POSTULUI – înscrişi pentru participare la concursul naţional – sesiunea 2020
 • ANUNȚ – VERIFICAREA DATELOR DE INSCRIERE la Concursul național, sesiunea 2020
 • Datele de înscriere ale candidaților la Concursul național de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2020.
 • Procedura MEC nr. 3646/DGIP/15.07.2020 – organizarea și desfășurarea probei scrise – Concurs național de ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2020.
 • Adresa MEC nr. 31963/13.07.2020 – Precizări privind organizarea Concursului național de ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2020
 • Solicitările privind organizarea și desfășurarea concursului se pot transmite la adresa de e-mail: titularizarevn2020@gmail.com
 • Anunt validare fise de concurs
 • Lista posturilor la 05.07.2020
 • Anunț – depunere dosare (programare)
 • Fișa înscriere concurs
 • Model cerere concurs – model nou
 • Documente dosar
 • Precizări privind depunerea dosarelor în perioada 09 iulie 2020 – 16 iulie 2020
 • Calendar mobilitate actualizat – 06 iulie 2020
 • Anunț adeverință medicală
 • Model declaratie activități incompatibile
 • Specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi în învățământul special fără modul de învățământ special
 • Avize, atestate necesare ocupării posturilor
 • Calculul-mediei-de-departajare
 • Discipline de concurs
 • Modul psihopedagogic