Gradații de merit 2021

Procedură operaționala Număr de gradații Fișe de (auto)evaluare

Rezultate gradatii de merit inainte de contestatii

Eventualele contestații se pot depune în perioada 19-23.07.2018, între orele 9.00-14.00, la secretariatul I.S.J. Vrancea