Transfer pentru restrângerile de activitate nesoluționate în 2022-2023

  • Transfer 2023, conform art. 27 – candidați detașați pentru nesoluționarea restrângerii de activitate în 2022-2023
  • Adresa ISJ Vrancea – transferul începand cu 01.09.2023 pentru candidații detașați în anul școlar 2022-2023 pentru restrângere de activitate.
  • Cerere tip pentru transfer – începand cu 01.09.2023, conform prevederilor art. 27 – candidați detasați pentru nesolționarea restrângerii de activitate în anul școlar 2022-2023
  • Macheta ISJ Vrancea privind situația cererilor de transfer – începand cu 01.09.2023 conform prevederilor art. 27 – candidați detasați pentru nesoluționarea restrângerii de activitate în anul școlar 2022-2023