Pretransfer 2024-2025

 • Graficul ședințelor publice din 19 și 22 aprilie 2024, etapa de pretransfer
 • Lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unități / pretransfer prin consimțământ scris între două cadre didactice
 • Conditii specifice ale unităților de învățământ pentru ocuparea posturilor la transfer/pretransfer/modificarea repartizării, actualizate la 25 martie 2024
 • Adresa pretransfer 2024
 • Cerere pretransfer prin schimb de posturi/ modificare repartizare viabilitate post
 • Cerere transfer/pretransfer la inspectoratul școlar
 • Cerere transfer/pretransfer la unitatea școlară
 • Declaratie pe propria raspundere indeplinire conditii art 5 alin.6 pretransfer din mediul rural in mediul urban
 • Declaratie privind situatia postului ocupat in etapele anterioare de mobilitate
 • Extras calendar pretransfer
 • Adeverință situație/statut post 2024
 • Model acord de principiu pretransfer
 • Model adresă de înștiințare ISJ Vrancea transfer restrângere/pretransfer
 • Model raport comisie de mobilitate pretransfer consimțit
 • Pretransfer și modificarea repartizării – extras metodologie
 • Cerere luare în evidență pentru participare la pretransfer în alt județ