Actualizarea deciziilor de numire/transfer/repartizare 2023

  • Adresa ISJ Vrancea nr. 248/15.01.2020 – referitoare la actualizarea deciziilor de numire/transfer/repartizare ale titularilor
  • Procedura ISJ Vrancea nr. 126/06.01.2020 – privind actualizarea deciziilor de numire/transfer/repartizare ale titularilor
  • Macheta ISJ Vrancea – privind solicitarile titularilor de refacere a deciziilor de numire/transfer/repartizare
  • Cerere tip ISJ Vrancea – privind actualizarea deciziilor de titularizare pe post/catedra – 2020