Concurs județean 2022-2023

 • Cerere de înscriere la concursul județean-2022
 • Model declaratie pe propria raspundere
 • Informații de pe coperta dosarului de înscriere- calificați/necalificați
 • Programe valabile pentru concursul național/județean
 • Extras metodologie-Avize_atestate necesare
 • Extras metodologie– Formulele de calcul pentru media de departajare
 • Specializari care nu necesită atestat de învățământ special pentru ocuparea posturilor din învățământul special
 • Rezultate finale – concurs la nivel județean de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante /rezervate – 07.09.2021-calificați
 • Rezultate finale – concurs la nivel județean de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante /rezervate – 07.09.2021-necalificați
 • Cerere contestație concurs județean 2021
 • Rezultate înainte de contestații – concurs la nivel județean de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante /rezervate – 06.09.2021-calificați
 • Rezultate înainte de contestații – concurs la nivel județean de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante /rezervate – 06.09.2021-necalificați
 • În atenția candidaților înscriși la concursul județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate- septembrie 2021
 • Cerere de înscriere la concursul județean-2021

Cererile privind participarea la concursul organizat la nivelul județului Vrancea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ (suplinitori calificați) se depun la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, în perioada 1-2 septembrie 2021, între orele 09.30-13.00.
Cererile privind participarea la testarea organizată la nivelul județului Vrancea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ (suplinitori necalificați) se depun la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, în perioada 1-2 septembrie 2021, între orele 09.30-13.00

Concursul judetean de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate, din 6 septembrie 2021, se va desfășura la Școala Gimnazială „Oana Diana Renea” Focșani

 • Model declaratie pe propria raspundere
 • Extras calendar concurs suplinire calificati si repartizare
 • Extras calendar Concurs suplinire necalificati si repartizare
 • Extras Metodologie concurs judetean suplinire calificati
 • Extras Metodologie concurs judetean suplinire necalificati
 • Informatii coperta dosar calificati
 • Informatii coperta dosar necalificati
 • Extras Metodologie Specializari invatamant special
 • Extras Metodologie Calculul mediei de departajare
 • Extras Metodologie Avize atestate necesare
 • Anunț – ședință publică de repartizare – 8 septembrie 2020
 • Rezultate finale – Concursul județean/testare pentru ocuparea posturilor
 • În atenţia candidaţilor la concursul județean / testarea judeţeană pentru ocuparea posturilor didactice sesiunea 2020
 • Model cerere de înscriere