Detașare 2022-2023

Detașarea în interesul învățământului

Detașarea la cerere sau prin concurs specific

Detașarea  la cerere prin continuitate concurs național