PACHETUL DE LEGI ALE EDUCAȚIEI „ROMÂNIA EDUCATĂ”

LEGISLAȚIE SUBSECVENTĂ (aprobată)

► NOU! Ordin nr. 3.036/09.01.2024  pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea claselor în regim simultan

Ordin nr. 6.463/02.10.2023 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență

► Ordin nr. 6.271/14.09.2023 privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei Naţionale pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS) 

► Ordin nr. 6.270/14.09.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Finanţarea Învăţământului Superior

► Ordin nr. 6.238/08.09.2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor (școlare) + pagina dedicată.

► Ordin nr. 6.224/04.09.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea palatelor și cluburilor copiilor și a Regulamentului de organizare și funcționare a cluburilor sportive școlare

► Ordin nr. 6.071/31.08.2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învățământ preuniversitar și superior 

LEGISLAȚIE SUBSECVENTĂ (supusă consultării publice)

NOU! [29.11.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiect de Hotărâre de Guvern privind instituirea Programului Național „Masă sănătoasă”

[23.11.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiect de Hotărâre de Guvern privind tipurile de informații și formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

[21.11.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiectul metodologiei privind organizarea claselor în regim simultan

[14.11.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiect de ordin privind aprobarea modului de acordare a avizelor medicale pentru exercitarea funcțiilor didactice de predare sau didactice auxiliare și a modelului de certificat medical pentru încadrarea într-o funcție didactică de predare sau didactică auxiliară din învățământul superior

[09.11.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiect de Hotărâre de Guvern privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări

[01.11.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiectul Regulamentului-cadru privind studiile universitare de doctorat

[25.10.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiect de ordin privind aprobarea Procedurii pentru completarea declarațiilor de interese de către personalul didactic de predare

[25.10.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiectul Metodologiei de organizare a programului „Săptămâna verde”

[18.10.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiecte de acte normative privind aprobarea metodologiilor-cadru de organizare și desfășurare a examenului de promovare în cariera didactică, respectiv a concursului pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în învățământul superior

[21.09.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiecte de acte normative privind organizarea și funcționarea unor instituții aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Educației

[21.09.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiect de ordin privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență

[21.09.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiect de ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (CNFIP)

[14.09.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiect de Metodologie privind depășirea efectivelor formațiunilor de antepreșcolari, preșcolari sau de elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

[07.09.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiect de ordin pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului național „Școala altfel”

[05.09.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiect de ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Finanțarea Învățământului Superior

[30.08.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru studenți

[28.08.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pentru elevi

[25.08.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiect de ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituțiilor de învățământ superior

[25.08.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiectul Metodologiei-cadru de acordare a burselor școlare

[24.08.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiectul Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar

[23.08.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiecte de ordine de ministru privind aprobarea unor regulamente de organizare și funcționare (palate și cluburi ale copiilor / cluburi sportive școlare)

[11.08.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiect de ordin de ministru privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învățământ preuniversitar și superior