STRATEGII ȘI METODE DE REDUCERE A ABANDONULUI ȘCOLAR

O provocare comună pentru sistemele de învăţământ europene este prevenirea părăsirii timpurii a şcolii.
Scăderea interesului pentru actul educativ, ce are loc de la o generație de elevi la alta, cât și provocările comunității necesită din partea școlii adaptarea rapidă și continuă.
Pentru a face faţă acestei provocări am conceput acest ghid în cadrul proiectului Erasmus+ „Profesori pregătiți – elevi prezenți: investim pentru prevenirea și stoparea abandonului școlar”, implementat de Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” din Mărășești. Acest ghid include metode de abordare a abandonului dobândite în urma participării la cursurile de formare „Don’t Give up and Catch your Dreams!”- organizat la Helsinki în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie 2019 de Anatolia Education and Consultancy, și „Preventing Early School Dropout – A Challenge for Every
Teacher”- ogranizat la Barcelona în perioada 9-18 martie 2020 de către ITEAC ITL INSTITUTE.
Ghidul de faţă se adresează cadrelor didactice care au nevoie de un plus de motivaţie și de inspirație în a face faţă cazurilor în care elevii sunt expuşi riscului de abandon şcolar.