Listă posturi vacante începând cu 01.02.2021

Nr. 834/01.02.2021

Lista posturilor/catedrelor vacante

 începând cu data de 1 februarie 2021

Nr. crtUnitatea școlarăDisciplina Postul/catedraNr. ore/ posturiDataObservații
 Școala Gimnazială ȘindrilariÎnvățător121.01.2021
 Școala Gimnazială Gura CaliteiReligie ortodoxă625.01.2021
 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă MăicăneștiEducație specială Profesor educator1 126.01.0221
 Școala Gimnazială ”Anghel Saligny” FocșaniEducație fizica1826.01.2021
 Școala Gimnazială Ionel Sîrbu” CiorăștiLimba română1628.01.2021Încadrarea în regim de P.O
 Școala Gimnazială SpulberÎnvățător27.01.2021
 Școala Gimnazială  ”Principele Radu” AdjudEducatoare128.01.2021
 Colegiul tehnic ”Ion Mincu” FocșaniMatematică1629.01.2021

În atenția candidaților:

  1. Candidații care au participat la concursul național de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante rezervate , sesiunile 2017- 2020, precum și la concursul județean 2020, pot depune dosarul la sediul I.S.J. Vrancea sau trimite on-line pe adresa de e-mail a inspectoratului. Dosarul va conține:
  2. Cerere ( se vor preciza numele și prenumele, domiciliul, studii,  anul participării la concursul național/județean, nota,  nr. de telefon);
  3. Copie a actelor de studii;
  4. Copie  a ultimului grad didactic obținut;
  5. Copie a cărții de identitate.
  1. Cererile vor fi discutate în comisia paritară , iar repartizarea se va face în comisia de mobilitate a I.S.J.Vrancea, respectându-se criteriile precizate în metodologia – cadru privind mobilitatea.
  2. Pot depune cerere cadrele didactice  care, în prezent, nu au un contract de muncă.