Concurs directori sesiunea 2022

Informații și documente concurs

Anunț organizare concurs

Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, cu sediul în Focşani, str. Dornei nr.5, județ Vrancea, telefon 0237214141, fax 0237224499, anunţă scoaterea la concurs a...

CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți

„CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – cod SMIS 2014+:118327Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul...

Ordinul ME 5822/2021

Ordin pentru modificarea Metodologiei privind organizarea și defășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar...