Graficul unic al activităților de inspecție școlară semestrul I – an școlar 2021-2022

OBIECTIVE GENERALE ALE INSPECŢIEI ŞCOLARE

 • Monitorizarea şi evaluarea generală a performanţelor unităţilor de învăţământ din judeţul Vrancea, prin raportare explicită la politicile educaţionale, scopurile şi obiectivele dezirabile propuse sau la standardele asumate în funcţionarea acestora;
 • Evaluarea instituţională a unităţilor de învăţământ din judeţ, în calitate de furnizori direcţi de servicii educaţionale;
 • Evaluarea activității școlilor din perspectiva eficientizării costurilor;
 • Evaluarea / controlul, prin inspecţii tematice, a unuia sau mai multor domenii particulare ale activităţii unităţilor de învăţământ din judeţul Vrancea sau ale personalului care deserveşte aceste unităţi, în principal a activităţii cadrelor didactice;
 • Evaluarea competenţelor profesionale/activităţii profesionale ale/a cadrelor didactice la nivelul disciplinei/disciplinelor de studiu sau activităţilor educaţionale pe care acestea le susţin;
 • Consilierea cadrelor didactice /directorilor /personalului unităţilor de învăţământ în raport cu obiectivele concrete vizate;
 • Monitorizarea aplicării corespunzătoare a curriculumului național, județean și local;
 • Realizarea controlului permanent al procesului instructiv – educativ și de evaluare din școli.
 • Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluarea conformităţii funcţionării şi dezvoltării unităţilor de învăţământ preuniversitar cu legislaţia învăţământului în vigoare, cu politicile, strategiile şi proiectele naţionale în domeniul educaţiei şi cu nevoile individuale, comunitare, regionale şi naţionale în domeniul educaţiei;
 • Consilierea şi sprijinirea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a personalului didactic auxiliar şi nedidactic pentru îmbunătăţirea propriei activităţi;
 • Monitorizarea organizării și desfășurării activității de învățare în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Vrancea, în conformitate cu scenariile prevăzute de Ordinul comun al Ministerul Educației (5.338/01.10.2021) și Ministerul Sănătății (1.082/01.10.2021) – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică; 
 • Monitorizarea desfășurării activitǎţilor desfǎşurate atât în sistem “face-to-face”, cât şi online.

Documente atașate