Ordinul ME 5822/2021

Ordin pentru modificarea Metodologiei privind organizarea și defășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr 4597/2021

Documente atașate