Anunț înscriere cursuri de formare în cadrul proiectului “Vino la școală! Schimbă-ţi destinul!”

Anunțul se adresează cadrelor didactice care își desfășoară activitatea la una din școlile: Vintileasca, Jitia, Chiojdeni, Vizantea Livezi.

Universitatea Transilvania din Braşov prin Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele educaţiei, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, în calitate de partener, alături de Inspectoratele Şcolare Judeţene Covasna, Harghita şi Vrancea, implementează proiectul PN2099 „VINO la ŞCOALĂ! Schimbă-ţi destinul!”, proiect finanţat prin Granturile Norvegiene 2014-2021.

În cadrul proiectului „VINO la ŞCOALĂ! Schimbă-ţi destinul!”, Universitatea Transilvania din Braşov (UniTBv) prin Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele educaţiei (FPSE), Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) a acreditat două programe de formare profesională continuă:
Prevenirea abandonului şcolar – activităţi şi modalităţi de abordare, program de formare continuă acreditat prin O M. 4618/11.08.2021, cu durata de 60 de ore, în sistem online (activităţi sincron şi asincron), având alocate 15 credite profesionale transferabile;
Educaţia incluzivă – activităţi si modalităţi de abordare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, program de formare continuă acreditat prin O.M. 4618/11.08.2021, cu durata de 60 de ore, în sistem online (activităţi sincron şi asincron), având alocate 15 credite profesionale transferabile.

Detalii referitoare la înscriere găsiți în documentul atașat.