SELECȚIE CADRE DIDACTICE – CRED

PROIECT CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ (CRED)

SELECȚIE CADRE DIDACTICE  – ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL

În luna ianuarie 2021, conform etapelor prevăzute în calendarul selecției (anexa 1), are loc procesul de selecție a grupului țintă în cadrul proiectului CRED.

Termenele și etapele prevăzute în calendarul selecției (anexa 1), criteriile de selecție (anexa 2), repartizarea cursanților pe discipline (anexa 3), modul de transmitere a documentelor de înscriere sunt descrise în adresa MEC.

Procesul de selecție al grupului țintă vizează, în continuare, învățământul primar și toate disciplinele din învățământul gimnazial.

Informații cu privire la procesul de selecție menționat, formularul de înscriere și documentele necesare înscrierii sunt disponibile și pe pagina web a Casei Corpului Didactic Vrancea (https://www.ccdfocsani.ro/index.php?option=com_blog&view=comments&pid=674&Itemid=25)

Documente atașate