ORDIN nr. 6.742 din 4 decembrie 2023

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 6.463/2023 privind aprobarea Criteriilor
generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenţii şi
cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă

Documente atașate