ORDIN nr. 6.535 din 17 octombrie 2023

privind aprobarea cuantumului taxei de participare la cursul de iniţiere în limba română, respectiv la
sesiunea de evaluare a competenţelor lingvistice în limba română pentru străinii adulţi care au dobândit un
drept de şedere în România, precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale
Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene

Documente atașate