ORDIN nr. 5.407 din 17 august 2023

pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse, al
ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor
publice şi administraţiei nr. 6.424/2022/20.129/2023/2.257/2022/3.976/2022/25/2023 privind dezvoltarea
serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie

Documente atașate