ORDIN nr. 3.040 din 10 ianuarie 2024

pentru aprobarea Procedurii privind predarea-preluarea personalului medical de specialitate din unităţile
de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv din unităţile de învăţământ special de stat, şi a celui din
creşele publice arondate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în structura de personal medicosanitar
angajat de autorităţile administraţiei publice locale

Documente atașate