Informare

În conformitate cu prevederile O.M.E. 3363/10.03.2022 vă informăm că puteți beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere, dar și de înscriere ca audienți a minorilor la cursurile organizate într-o unitate de învățământ desemnată.
Pentru înscriere este necesară o cerere conform anexei b) la O.M.E 3363/10.03.2022 care va fi depusă la sediul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, str. Dornei, nr.5 sau în format electronic pe adresa isjvrancea@yahoo.com.