Apel pentru selecția cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, a cadrelor didactice/ cercetătorilor din învățământul universitar în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea/revizuirea curriculumului pentru disciplinele / domeniile de studiu obligatorii din învățământul liceal și pentru calificările / domeniile de pregătire profesională pentru care se școlarizează prin învățământul profesional și tehnic

https://rocnee.eu/sites/default/files/2021/curriculum/Adresa-apel-grupuri-lucru-curriculum_redacted_opt.pdf

https://rocnee.eu/sites/default/files/2021/curriculum/Anexe_apel_grupuri_lucru_curriculum.docx