Anunț „Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”

Seria Atelierelor CRED, intitulate ”Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”, continuă în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, evenimentele fiind, de data aceasta, centrate pe toate tipurile de Resurse Educaționale Deschise ce au fost elaborate în cadrul acestui proiect.
Publicul țintă al acestui atelier CRED este constituit din cadrele didactice din învățământul gimnazial, , aria curriculară – MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE, TEHNOLOGII, atât din mediul rural, cât și din cel urban. 
De la bun început, toate acțiunile și activitățile din cadrul proiectului ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED au purtat emblema împărtășirii, iar noua serie de Ateliere CRED, intitulată ”Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”, se înscrie în această linie de acțiune, obiective și valori.
Sunt invitați directori de școli, cadre didactice debutante, metodiști, inspectori de specialitate, reprezentanți de asociații și organisme non-guvernamentale, reprezentanți de sindicate etc. De asemenea, sunt așteptați, în special, colegii debutanți sau la început de carieră, pe care-i invităm să se înscrie mai ales pentru că nu au parcurs formarea în cadrul proiectului. 
Sunt așteptați, în special, colegii debutanți sau la început de carieră, pe care-i invităm să se înscrie, mai ales pentru că nu au parcurs formarea în cadrul proiectului. 
Joi, 09.11.2023, în intervalul orar 13,00-17,00, la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, Sala Mare, în sistem față în față, va avea loc workshop-ul  cu tema „Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”, organizat de Casa Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Vrancea, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Județului Vrancea.
Dosarul de înscriere va cuprinde: copie după CI și  adeverința eliberată de unitatea de învățământ , anexele 1, 2 și 3 – anexate în atașament.
Dosarele complete vor fi depuse la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, la mapa inspectorului școlar pentru managementul resurselor umane, dl. insp. Marius Vioreanu.

Documente atașate