Proiectul Dezbatere prin argumentare

870
  1. Titlul proiectului: Dezbatere prin argumentare
  2. Scopul proiectului: Cultivarea abilităţii de viaţă: dezvoltarea capacităţii de argumentare Obiectivul general stabilit prin proiect este în acord cu proiectul de dezvoltare instituţională al Colegiului Național Al. Ioan Cuza, respectiv a doua opțiune strategică (asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi stimularea excelenţei prin implementarea unui curriculum centrat pe competenţe-cheie), căci comunicarea este o competență cheie, indispensabilă în lumea contemporană, în orice tip de activitate.
  3. Unitatea de învățământ în care se derulează proiectul: Colegiul Alexandru Ioan Cuza din Focșani, Vrancea
  4. Argument

Competenţele de comunicare sunt indispensabile în lumea contemporană, pentru orice tip de activitate profesională. Dezbaterile argumentative contribuie semnificativ la dezvoltarea tuturor competenţelor cheie formulate în cadrul implementării iniţiativei „Education & Training 2010”, care urmăreşte obiective strategice ale Comisiei Europene pentru educaţie şi formare. Aceste competenţe sunt rezultatul adoptării recomandării pe care Parlamentul European şi Consiliul UE au formulat-o în 2006, cu privire la stabilirea de competenţe cheie pentru învăţarea de-a lungul întregii vieţi.

Acest tip de proiect facilitează elevilor posibilitatea de a învăța să folosească, în mod corect şi eficient, limba maternă, pentru a argumenta, pentru a-şi susţine opiniile, pentru a căuta soluţii şi a lua decizii în cunoştinţă de cauză (comunicare în limba maternă).

Moţiunile propuse abordează teme de interes social, politic, economic şi cultural. Aceste moţiuni dezvoltă interesul tinerilor pentru problemele lumii contemporane (competenţe de relaţionare interpersonală şi competenţe civice). Abilitatea de a argumenta pro şi contra poate fi folosită pentru activităţi de învăţare, de fixare sau de evaluare în cadrul celor mai multe discipline şcolare (competenţe în matematică şi competenţe elementare în ştiinţe şi tehnologie). Dezbaterile reprezintă un beneficiu major pentru elevii ce învaţă să selecteze şi să sistematizeze informaţii din perspectiva acestora în viaţa reală. Calculatorul devine un instrument de căutare foarte important (competenţe în utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de educaţie). Moţiunile care presupun o abordare strategică, de concepere a unui plan, pentru rezolvarea unor probleme concrete din lumea elevilor sau a comunităţii, contribuie la crearea şi îmbunătăţirea competenţelor antreprenoriale, dezvoltând spiritul de iniţiativă (spirit de iniţiativă şi antreprenoriat). Lucrul în echipă, obligatoriu pentru a organiza meciuri pe diferite formate de dezbateri presupune toleranţă faţă de opinii cât mai diferite. În contextul globalizării, toleranţa şi acceptarea alterităţii sunt doar etape ale dezvoltării multiculturalităţii (sensibilizare culturală şi exprimare artistică). Capacitatea de argumentare oferă elevilor posibilitatea de a se înscrie în sistemul competiţional naţional (ARDOR) şi internaţional (IDEA) – comunicare în limbi străine. Dezvoltarea acestei abilităţi de viaţă determină conştientizarea, asumare şi perfecţionarea unui mod personal de învăţare. Elevii participă, în mod conştient, şi motivat la propria lor formare (competenţe pentru a învăţa să înveţi).

 

 

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

DISTRIBUIȚI