Proiect A doua şansă pentru viaţă

1127
  1. Denumirea proiectului

Titlul: A doua şansă pentru viaţă

Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: educaţie pentru drepturile omului; promovarea egalităţii de şanse (non-discriminare, grupuri dezavantajate)

Tipul de proiect – local

 

  1. B. Aplicantul : Colegiul Naţional I. Cuza, Focşani, jud. Vrancea

 

  1. Argument:

Beneficiarii proiectului au fost infectaţi în copilărie(generatiile ’87,’88,’89) cu virusul HIV, prin inconştienţa unor asistente medicale ce aveau datoria să vaccineze copiii dintr-un cartier al oraşului Mărăşeşti. Ei au devenit victime ale societăţii din cauza costurilor foarte mari pe care le presupune SIDA (9000 lei/an pentru un bolnav), prejudecăţilor, lipsei de informare şi, nu în ultimul rând, a programelor de protecţie insuficiente şi inconsistente.

Sunt suflete care tânjesc după afecţiune, comunicare şi activităţi care i-ar putea scoate din spaţiul mereu închis al centrului “Sf. Maria”.Aceştia sunt în număr de 18, dar transportabili sunt numai 10.

Aşadar, ne propunem, prin intermediul proiectului, să dărâmăm aceste bariere de comunicare şi socializare.

 

Puncte tari (relaţionate cu momentul debutului proiectului):

  • implicarea activă a elevilor
  • educaţie non-discriminare
  • ajutor pentru o categorie defavorizată
  • responsabilizarea elevilor şi, implicit, comunităţii

 

Oportunităţi:

  • alegerea pentru activităţi a unor perioade simbolice din an (Crăciun, Paşte, Martie, 1 Iunie)
  • dialogul deja existent cu partenerii de proiect şi spijinul optim acordat

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

DISTRIBUIȚI