PO privind organizarea și desfășurarea Probei de verificare a cunoștințelor de limba modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv din cadrul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2024-2025