ORDIN nr. 56 din 9 ianuarie 2024

pentru aprobarea Procedurii specifice de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin
educaţional, a Procedurii specifice de returnare a acestora către beneficiar – Ministerul Investiţiilor şi
Proiectelor Europene, precum şi a mecanismului de implementare aferent

Documente atașate