ORDIN nr. 3.939 din 29 februarie 2024

pentru aprobarea Metodologiei de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2024-2025, a elevilor care au
obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate
de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de
Ministerul Educaţiei

Documente atașate