ORDIN nr. 3.073 din 16 ianuarie 2024

pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.122/2019 privind stabilirea tipurilor de
calificări profesionale de nivelurile 3 şi 4 ale Cadrului naţional al calificărilor şi a corespondenţei dintre
acestea, din cadrul aceluiaşi profil la învăţământul liceal filiera tehnologică şi din cadrul învăţământului
profesional.

Documente atașate