O nouă serie a Atelierelor CRED, intitulate ”Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”, continuă în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED

Publicul țintă al acestui atelier CRED este constituit din cadre didactice din învățământul primar, atât din mediul rural, cât și din cel urban.

Sunt invitați directori de școli, metodiști, inspectori de specialitate, reprezentanți de asociații și organisme non-guvernamentale, reprezentanți de sindicate etc.

Sunteți așteptați, în special, colegii debutați sau la început de carieră , pe care-i invităm să se alăture mai ales pentru că nu au parcurs formarea în cadrul proiectului.

Vineri, 06.10.2023, în intervalul orar 12,00-16,00, la Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Focșani, Sala Educație Nonformală , în sistem față de față, va avea loc workshop-ul cu tema „Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”, organizat de Casa Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Vrancea în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Județului Vrancea .

Dosarul de aplicare va cuprinde machetele documentelor din componența dosarului, care cuprinde copie după CI și adeverința eliberată de unitate de învățământ , anexele 1, 2 și 3 – anexate în atașament.

Dosarele complete vor fi depuse la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, la mapa inspectorului școlar pentru managementul resurselor umane, dl. insp. Marius Vioreanu .

Anexe înscriere Workshop_30.09.2023

Afiș_Atelierele_CRED_06.10.2023

Atelierele CRED vor continua si pentru învățământul gimnazial, pentru ariiile curriculare:

  • Limbă și comunicare, Om si societate, în data de 19.10.2023
  • Matematică și științe, tehnologii, in data de 10.11.2023