Modele de cataloage școlare pentru anul școlar 2022-2023

Conform prevederilor art. 4 din Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar (aprobat prin ordinul de ministru nr. 3.844/2016, cu modificările și completările ulterioare), Ministerul Educației aprobă anual modelul și conținutul documentelor școlare.

Întrucât catalogul este un document școlar, conform dispozițiilor art. 2 alin (1) lit. (b) din actul normativ precitat și raportat la prevederile capitolului III intitulat ,,Evaluarea copiilor/elevilor”, art. 109 din ordinul de ministru nr. 4.183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (în vigoare începând cu 1 septembrie 2022), potrivit căruia la fiecare disciplină de studiu/modul se încheie anual o singură medie, publicăm noile modele de cataloage aferente nivelurilor de învățământ din sistemul de învățământ preuniversitar.

  1. Catalog învățământ primar – clasa pregătitoare;
  2. Catalog învățământ primar – clasele I-IV;
  3. Catalog învățământ primar în limbile minorităților naționale;
  4. Catalog învățământ gimnazial;
  5. Catalog învățământ liceal;
  6. Catalog învățământ liceal – secții/școli speciale germane;
  7. Catalog învățământ postliceal;
  8. Catalog învățământ profesional