FIȘA DE LUCRU SUMATIVĂ- Calcule pe baza formulei chimice