,,Elevul de azi, antreprenorul de mâine”- Târgul firmelor de exerciţiu

1308

Proiectul, aflat la a VIII-a ediţie, se adresează elevilor de la clasele a XI-a şi a XII-a, licee tehnologice, membri în firmele de exerciţiu, înmatriculate la ROCT.
El are în prim plan însuşirea de către elevi a cunoştinţelor despre iniţierea, derularea, reuşita  unei afaceri şi  vizează dezvoltarea capacităţii de reflecţie critică asupra principiilor etice necesare în relaţiile caracteristice unui mediu de afaceri şi urmăreşte formarea de atitudini şi exersarea de comportamente  democratice şi antreprenoriale. Proiectul contribuie la dezvoltarea la elevi a competenţelor care să le permită valorificarea eficientă a propriului potenţial şi, în perspectivă, gestionarea eficientă a propriei afaceri. Încurajează creativitatea şi spiritul de inovaţie al elevilor.
Competiţiile ce se desfăşoară în cadrul târgului sunt: Cel mai bun stand; Cel mai bun catalog;  Cea mai bună prezentare Power Point; Cel mai bun spot publicitar; Cea mai bună pagină web; Cele mai bune materiale promoţionale; Cel mai bun negociator în limba engleză; Cel mai bun vânzător; Virtual Business Challenge.
Prin participarea la târg, elevii  îşi pun în valore competenţele antreprenoriale în condiţii de competiţie, pregătindu-se intens pentru o mai buna inserţie pe piaţa muncii. Prin derularea activităţilor planificate se crează un climat de înţelegere, toleranţă, comunicare empatică, angajaţii din firma de exerciţiu având posibilitatea de a participa mai eficient în contextele sociale şi de a  respecta valoarea tuturor indivizilor. Este facilitată iniţierea de contacte între viitorii actori de pe piaţa reală şi învăţarea experienţială.

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

DISTRIBUIȚI