Concursul Național interdisciplinar de limba și literatura română și religie pentru elevii din gimnaziu (clasele a V-a – a VIII-a) Cultură și spiritualitate românească,

1517

Concursul Național Cultură și spiritualitate românească, ediția 2018, etapa județeană, s-a încheiat, desemnându-și câștigătorii, elevi ce vor reprezenta Vrancea la faza națională:

  • Bădică Riana, la nivelul V – VI, de la Colegiul National I. Cuza, profesor îndrumător Cristina Perișan
  • Staicu Gabriela, la nivelul VII – VIII, de la Școala Gimnazială Paltin, profesor îndrumător Doldor Daniela Liliana.

Concursul şi-a propus să evalueze competențe multiple ale elevilor: abilităţi de documentare, de lectură şi interpretare a mesajului textului literar cu tematică sacră şi a textului nonliterar despre lume (om şi natură) raportate la categoria estetică a frumosului, adevărului şi binelui.

Scopul competiţiei este de a crea elevilor un spaţiu deschis al cunoaşterii, prin conştientizarea faptului că, între discipline, graniţele sunt flexibile şi cuprind o zonă de interferenţă, în care se găsesc conţinuturile ce pot fi abordate deopotrivă din perspectiva de cunoaştere dată de fiecare dintre cele două discipline. În acest sens, Recomandarea Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene, privind competentele-cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC), conturează „profilul de formare european,” structurat pe cele opt domenii de competenta cheie, dintre care se detaşează, prin valoare, competenţa de comunicare şi aceea de sensibilizare si exprimare culturală.

La etapa naţională, ce se va desfășura la Suceava, între 10 și 13 mai 2018, concurenții vor avea de rezolvat două  subiecte. Primul subiect se referă la interpretarea a două fragmente de text (unul literar și celălalt nonliterar), care tratează problematica secțiunii: natura între pământ și cer, respectiv omul între sacru și profan. Al doilea subiect vizează abordarea mesajului imaginii plastice (artistice) din perspectivă semiotică şi analiza simbolului, ca icon. Subiectul evaluează capacitatea de analiză, sinteză, generalizare şi abstractizare evidenţiată în redactarea unui text literar/nonliterar, pornind de la o imagine plastică.

La Concursul Național Cultură și spiritualitate românească au participat 120 elevi și 28 de cadre didactice,în calitate de organizatori sau evaluatori. Pentru fiecare nivel se acordă câte 3 premii si mențiuni pentru 15% din numărul elevilor participanți, cu respectarea ierarhiei.

DISTRIBUIȚI