În atenția candidaților care au susținut examenul județean de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate...

Contestațiile se depun marți, 7 septembrie, între orele 9 - 12