ANEXE din 30 august 2023

privind aprobarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate şi
pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică –
curriculum în dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a învăţământ profesional, inclusiv
dual, pentru calificarea profesională de nivel 3 a Cadrului naţional al calificărilor: Electrician sisteme
fotovoltaice

Documente atașate